درباره این بخش: آزادی بیان، اندیشه، احزاب و اجتماعات یکی ازدلایل مهم تکامل کشورهای موسوم به لیبرال دموکراسی در جهان امروز است. تحمل و بردباری در مقابل نظریات مخالف، که در روند تکامل خود بایست به احترام به عقاید دگراندیشان فرا روید؛ زیربنای دموکراسی های امروز را بنا نهاده اند. بی تردید این نوع نگرش بایست در قوانین اساسی و مدنی متبلور شده و در عمل نیز پیاده شود. ما بر این باور نیستیم که آزادی اندیشه و اجتماعات به تنهائی می تواند به ایجاد یک جامعه دموکراتیک ، مرفه و امن فراروید اما بی تردید رکن اساسی تکامل جوامع و افراد خواهد بود. ما امیدواریم که بتوانیم به این تعریف وفادار بمانیم و منعکس کننده ی نظریات گوناگونی که خواهان ایجاد یک کشور آزاد، دموکراتیک (به معنی عمیق کلمه) هستند را فراهم کنیم. در این قسمت نظریات فلسفی، سیاسی و فرهنگی که به بررسی مسایل کلان جامعه می پردازند بازتاب داده خواهد شد. طبق روال کار نشریات مستقل هر نویسنده ائی مسئول افکار ارایه شده خود خواهد بود.


 

چه رابطه ائی بین رشد اقتصادی، تکنیکی، موسساتی و احترام به حقوق بشر وجود دارد؟

سئوالاتی که در این سلسله مقاله ها برای من و همکاران مطرح هستند از این قرارند:
چرا رفتار/سنتهای دموکراتیک و احترام به حقوق بشر/حقوق زنان در کشورهائی که توسعه ی اقتصادی و تکنیکی در آنها رشد خوبی داشته بیشتر درونی و نهادی شده تا کشورهای توسعه نیافته؟
چه رابطه ایی می توان بین توسعه ی اقتصادی و عوامل اجتماعی منفی چون کسری دموکراسی و فقر اقتصادی، بی عدالتی/ دیکتاتوری و رشد پدیده ائی بنام مردسالاری پیدا کرد؟

مقدمه:
در دنیایی زندگی می کنیم که از عدالت اجتماعی فرسنگها فاصله دارد! تلاشهای نیروهای برابرطلب، آزادیخواهان، افراد و گروههای تحت ستم در پاره ای از کشور ها بخشن به ثمر رسیده و شکاف اقتصادی و فرهنگی در بین شهروندان کاهش داشته ولی برابری اجتماعی و عدالت هنوز یک اتوپی دست نیافتنی بنظر می رسد! قدرت و موسسات قدرت هنوز در دست مردان، کسانی که از ساختار و روشهای مردانه و یا سنتهای اقتدارگرایانه برای حل مشکلات استفاده می کنند. منظور از رفتار مردانه آن رفتاری است که حتی مدیران زن و یا مردانی که به برابری بین جنسها باور دارند در اداره و مدیریت جامعه/خانواده از ساختارهای موجود افقی نهادینه شده - آگاهانه و یا ناخودآگاه – تبعیت می کنند.
نحله های گوناگون فمنیستی در رابطه با این نابرابریهای اجتماعی/ جنسیتی برداشتهای مختلفی داشته و راهکارهای گوناگون برای رسیدن به یک جامعه دموکراتیک و برابر حقوق ارایه می دهند.

ادامه مطلب...

رژيم جمهورى اسلامى نابود كننده تمدن ٧ هزار ساله / محمد خوشامن

در زمانه اى كه ما زندگى ميكنيم ، پيوستگى وارتباط رخدادها و تاثيرات متقابل انها به مقدار بسيار زيادى بالا رفته و اين امر شامل همه موارد اجتماعى و اقتصادى و سياسى ميگردد . محيط زيست و همه عوامل موجود در ان اعم از اب خاك  ، هوا و جنگل كه مجموعه اى از محيط زيست مى باشد نيز يكى از اين رخدادها و عوامل تعيين كننده در زندگى امروزى بشر است . در رابطه با اهميت محيط زيست سالا نه از طرف سازمان ملل و بسيارى از سازمانهاى بين المللى كنفرانسها و سمينارهاى علمى تشكيل داده مى شود و حتى بسيارى از رهبران كشورهاى دنيا دخالت مستقيم مى كنند ، و به هنگام انتخابات هاى مهم در رابطه با محيط زيست برنامه هاى ويژه آرائه  مى دهند . در نوشتن اين برنامه ها و اجراء ان ميبايست همه زمينه هاى گوناگون اقتصادى و توسعه أعم از توسعه راهها و پيشرفت درامور ابرسانى و يا ابيارى صنعتى و برق رسانى و غيره  ، اگر بدون هماهنگى با ساير برنامه هاى تدوين شده و تأثير متقابل انها بر هم نباشد ، نه تنها باعث تخريب محيط زيست و نابودى بخش قابل توجهى از منابع زيرزمينى و بنيادى ما خواهد شد بلكه براى جبران ان ميبايست سالها هزينه نمود تا گوشه اى از اين اشتباهات فاحش جبران گردد. از اين رو است كه داشتن ديدگاهى فرا جناحى و ملى به محيط زيست امرى لازم و اجتناب ناپذير است .

ادامه مطلب...

راه تکامل نظریه های حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ

De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen
Professor Ove Bring   نوشته ی:
اقتباس و تالیف: آراز م. فنی
2015-11-13
گشایش: ترور 128 نفر در پاریس در 13 نوامبر 2015 و کنفرانس رهبران کشورهای سازمان ملل در رابطه با مشکلات محیط زیست که در اوایل دسامبر در پاریس برگزار خواهد شد سئوالی مطرح می کند که برای کنشگران حقوق بشر، حقوق مدنی و نیز سیاستمداران و روشنفکران دنیا اهمیت حیاتی دارد!
با علم به اینکه کنوانسیونهای حقوق بشر درست 67 سال پیش در سال 1948، در همین ماهها و در پاریس (قصر شایو) به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل رسید و فصل جدیدی در رابطه با حقوق بشر و روابط دولتها، با مردم و گروههای اجتماعی/سیاسی را ترسیم کرده و پروسه ی جدیدی را در تکامل جوامع گشود – با توجه به حوادث جدید در خاورمیانه/شمال افریقا -  این سئوال را ایجاد می کند که دلایل عدم موفقیت جامعه بین المللی در ایجاد امنیت بین المللی، صلح و توسعه کدام هستند؟

ادامه مطلب...

درس هائی در باره ی دموکراسی و حقوق بشر

درسهائی در باره ی دموکراسی و حقوق بشر
و تطابق و یا تخالف حقوق بشر با سنتها و آئینهای اجتماعی جوامع شرقی خصوصن ایران
نگارش و اقباس: آراز. م. فنی
14 ماه اگوست 2014
فایل صوتی
گشایش موضوع:
متن زیرخلاصه ای از گفتگوهای رادیوئی، سمینارها و نوشته هائی است سالها پیش برگذار و یا چاپ شده و الان مجددن قرار است در محل دفتر جامعه ی دفاع از حقوق بشر سوئد (سوئد) منابع و موضوعهای سابق باز خوانی و تکمیل شوند. بخشهائی از این مطالب مجدد چاپ و از طریق پادکاستنینگ ضبط و بازپخش خواهد شد.

ادامه مطلب...